Norra Älvstråket omfattar Kusån, Kusön, Rasmyran och Degerbäcken.

Partnerprojektet ska genomförs i två faser. Den första fasen är projektering och den andra genomförande.

Huvuddelen i projektet består av att bygga nytt avloppsledningsnät och ombyggnation av befintligt vattenledningsnät.

– När vi ska dra nya VA-ledningar bort mot Kusån/Kusön och det området kan det komma att påverka huvudvattentäkten. Vi har ännu inte bestämt hur vi ska bygga ut, utan bara sagt att vi måste dra kommunalt VA till det här området. Nu när vi skrivit kontrakt ska man börja projektera och titta på vad vi ska ha för lösningar, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef.

Beroende på vilka vägval man gör så kan det påverka redan befintligt nät och då ingår det i upphandlingen att se om det krävs några särskilda åtgärder.

Huvudtanken är att NCC ska vara med både i fas ett och två, men om det skulle visa sig efter första fasen att parterna inte kommer överens så har kommunen möjlighet att göra en separat upphandling.

– Om vi inte kommer överens med NCC hur vi ska utföra det här eller den totala budgeten så kan man alltid kliva ur och upphandla separat. Men det gör man bara om man inte får samarbetet att fungera, säger Theresa Hägglund.

Det är inte bestämt hur mycket fas ett kommer att kosta.

– Det man upphandlar på är det vi kallar öppna böcker, det vill säga att man jobbar på självkostnadspris. Tanken är att vi ska ha insyn i deras ekonomisystem så att vi kan verifiera alla kostnader.

Theresa Hägglund förklarar att NCC också, utöver självkostnadspriset, har fått lämna anbud på ett påslag. Det är nio procent.

– Det ska täcka deras administrativa kostnader och vinsten de vill ha på uppdraget.

Vad det innebär i kronor och ören är inte angivet.

– Utan under fas ett jobbar man löpande och tar fram alla handlingar som behövs inför fas två, säger Theresa Hägglund.