Billerud Korsnäs har aviserat att 300 jobb kommer att försvinna i bolaget.

– Det är alltid tufft med besked om personalneddragningar, men det är viktigt att poängtera att det inte handlar om 300 tjänster i Karlsborg, utan det är i hela bolaget. En del av de tjänsterna som innefattas är också så kallad naturlig avgång, till exempel pensionsavgångar och visstidsanställningar som löper ut. Ett exakt antal för hur många det gäller i Karlsborg får vi efter att de fackliga förhandlingarna är klara. De inleds nu och vi räknar med att detta kommer ta några veckor. Uppsägningstider regleras av våra arbetsrättsliga lagar samt avtal och vi räknar med att mot slutet av 2020 ska personalneddragningarna vara genomförda i hela bolaget. Vi är i grunden ett stabilt bolag, och för att fortsätta arbeta strategiskt och utveckla hållbara förpackningslösningar måste vi säkra långsiktig effektivitet och lönsamhet, skriver Mikael Nordqvist, fabrikschef vid Billerud Korsnäs Karlsborg, i ett mail.