Fritids- och kulturchefen Karl-Göran Lindbäck har frågat om att få bygga en skate- och aktivitetspark på Centrumskolans skolgård.

Bakgrunden är att det finns önskemål från ungdomar i Kalix att ha en sådan park centralt i Kalix.

Storleken skulle vara 700 till 800 kvadratmeter och den skulle ha stängsel runt om.

Den skatepark som finns i närheten, vid Furuvallen, ska rivas.

Från Centrumskolan upplevs att skolgården, med parken, skulle krympa samtidigt som skolan byggs ut för att rymma fler elever.

Den skulle också, enligt beskrivningen, ligga på den del av skolgården där den enda gräsytan finns.

Utbildningsnämnden säger nej till placeringen av skate- och aktivtetsparken vid Centrumskolan.