Enligt lex Maria-anmälan sökte patienten vård i mitten av september i fjol. Trots ryggsmärtor, kallsvettighet och allmänt dåligt befinnande skickades patienten hem med rådet att ta värktabletter i maxdos samt söka en "kotknackare". Smärtan bedömdes komma från ryggen och patienten fick information om att symtomen inte hade något med hjärtat att göra.

Men problemet var hjärtrelaterat och patienten föll senare ihop på sin arbetsplats. Där konstaterades snabbt att det det rörde sig om ett hjärtstillestånd och ambulans tillkallades. På akutmottagningen konstaterade man att patienten var rätt intuberad och att den akuta handläggningen varit helt invändningsfri – men trots det gick patienten inte att återuppliva.

Om rätt diagnos hade ställts vid det första besöket på akutmottagningen är det möjligt att patienten med rätt handläggning och operation hade överlevt, enligt lex Maria-anmälan.

Obduktionen visade att patienten drabbats av en brusten aorta och fått vätska i hjärtsäcken. Vid det första besöket på akuten undersöktes inte patienten, det togs inget EKG eller prover och ingen röntgenundersökning gjordes. Man gjorde heller ingen dokumentation i patientens journal om att denne skulle ha sökt akutmottagningen.

Enligt patientens sambo, som var med på det första besöket, var det en sjuksköterska som tog hand om dem och gav rådet att ta värktabletter i maxdos samt söka en "kotknackare". Vid intervju av personal som jobbade på den aktuella dagen är det ingen som vill kännas vid patienten.