Haparanda är enda kommunen i länet som har blivit nominerad. Nu är det upp till Visions jury att ta fram vinnarkommunen som uppfyller olika kriterier om att erbjuda och få sina medborgare delaktiga i kulturverksamheter.

Haparanda stads kulturchef, Jytte Rüdiger, menar att Haparanda ligger i framkant.

– Vi har utmärkt oss med kulturarvsarbetet och med satsningar på föreningsutbildning. Vi är också den kommun i Norrbotten som satsar mest pengar på offentlig teater och offentliga konserter både för skolungdomar och övriga. Vi är fjärde bäst i Sverige i att satsa pengar på allmän kultur, sett till satsad krona per invånare. Så nog gör vi bra grejer, säger Rüdiger.

Artikelbild

Ett exempel på Haparanda stads kulturarbete är sättet att lära ut kulturarvet till barn och unga.

– Det var nästan inga barn som besökte våra kulturarvsmiljöer och då har vi infört det som obligatoriskt i skolan för alla ska få ta del av historian. För att säkra kunskap om hur man organiserar sig i föreningslivet har vi också infört obligatorisk föreningsutbildning. Per satsad krona