Norrbotniabanan finns inte med i regeringens informationsblad om vad som ska göras mellan 2018 till 2029. Sträckor som Järna-Linköping eller bättre koppling mellan Stockholm, Göteborg och Malmö finns däremot med. Elisabeth Sinclair är projektledare på Norrbotniabanegruppen och är inte förvånad.

– I höstas lade regeringen en infrastruktur proposition som riksdagen godkände. Där nämnde man inga projekt förutom höghastighetsbanorna, som de måste prata om eftersom det är så mycket diskussioner om det, säger hon och fortsätter:

– De hade sagt sedan länge att ”vi kommer inte att nämna några enskilda projekt”. Det är inget konstigt att inte Norrbotniabanan nämns, eller några andra projekt heller.

Artikelbild

| JÄRNVÄG. Norrbotniabanegruppen hoppas att banan är klar till 2030.

Förslaget till den nationella transportplanen kommer att gå på remiss i augusti och vara ute på remiss i tre månader. I november ska det sedan skickas till Trafikverket och under våren 2018 kommer regeringen att klubba den nya nationella transportplanen som ska gälla från 2018-2029.

– Där vill vi att Norrbotniabanan ska finnas med, säger Elisabeth Sinclair.

Till 2030 har EU sagt att det europeiska stomnätet för järnväg, där Norrbotniabanan ingår sedan 2013, ska vara klart. Det betyder att om allt går som Norrbotniabanegruppen hoppats är banan klar till 2030.

– Det är det vi siktar på.