En ny järnväg ska byggas, som ska binda samman Norra ishavet med EU. Omkring 30 miljarder kronor ska satsas av Norge och Finland, men man har inte varit överens om var banan ska gå. Ett alternativ har varit att den ska gå via Haparanda-Torneå, antingen på befintlig järnväg till Kiruna och vidare till Narvik eller till Kolari och sedan på ny järnväg genom Kaunisvaara.

Men inget av de här alternativen föll finska eller norska regeringen i smaken. Nu verkar de ha kommit överens om att Ishavsbanan ska byggas ut från Rovaniemi till Kirkenäs. Synd, tycker Peter Waara (S).

– Vi i Tornedalsrådet har ju kämpat för det västra alternativet, via Kolari och Skibotn för vidaretransport till Tromsö. Men Rovaniemi har varit starkare i sin lobbyverksamhet, säger Waara som är ordförande i styrelsen, tillika kommunalråd i Haparanda.

Artikelbild

| Ratas. Haparanda blir inte en del av nya Ishavsbanan.

Waara menar att svenska regeringen inte har brytt sig tillräckligt om den här frågan.

– Regionalt får vi gehör, inget snack om saken. Där ska jag kredda Niklas Nordström (S) i Luleå som alltid har lyft fram östvästliga relationerna. Vi får det på EU-nivå också. Men vi har svårare att få gehör i den nationella ankdammen. Det har varit väldigt svårt att sälja in det här tänket på myndighets- och departementsnivå.

Haparanda stad jobbar fortfarande hårt med järnvägsfrågan. Förhoppningen är ännu att få ett logistikcenter och på så sätt bli en nyckelspelare i den nya Sidenvägen som binder samman Kina och Europa på järnväg. Godstrafiken mellan kinesiska Xian och finska Kuovola är redan i bruk. Förhoppningen är att Haparanda-Torneå ska vara omlastningscentret som tar godset från finsk-rysk spårvidd till den svenska.

– Vi jobbar nu för att bli en del av den sträckningen, men det är segt att hitta inspel till näringsdepartementet för att få sin stämma hörd, säger Peter Waara (S).

Det negativa beskedet om Ishavsbanan hjälper inte heller till.

– Hade den gått via Kolari och Skibotn hade det blivit elektrifiering mellan Kemi och Torneå. Loppet är inte kört för oss, men det hade varit lättare att lobba in oss i transportplanen om vi hade haft hela sträckningen till gränsen elektrifierad.

För att få mer utrymme på nationell nivå har kommunalrådet begärt en sittning med infrastrukturministern Tomas Eneroth (S).