Antalet mopeder ökar kraftigt och det visar sig även i olycksstatistiken. Förra året omkom sju mopedister och 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer saknar hjälm eller tappar den vid olyckan. Nu visar en undersökning gjord av NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, att användandet av hjälm sjunker bland mopedisterna.

Och i Norrbotten är vi sämre än genomsnittet i Sverige där 95 procent använder hjälm.

I Norrbotten är siffran 93.

– Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Maria Ögren, Projektledare NTF Norrbotten.

NTF har även undersökt användningen av cykelhjälm och glädjande nog ökar denna. Men det är långt kvar tills alla använder hjälm.

För barn under 15 år är det lag på cykelhjälm och där ligger användningen på 63 procent i Norrbotten. Vuxna norrbottningar är riktigt dåliga på att ta på sig hjälmen vid cykling, där använder endast 27 procent hjälm, riksgenomsnittet ligger på 37 procent.