"Ett viktigt steg", står det i ett pressmeddelande från Luleå kommun. Detaljplanen för Kronandalen gör det möjligt att bygga 2 200 bostäder.

– En av våra viktigaste uppgifter är att skapa fler bostäder i Luleå. Kronan är vårt största bostadsprojekt och när området är fullt utbyggd år 2030 kommer 7 000 Luleåbor att bo och leva här. Det känns mycket bra att vi nu får gå ut med detaljplanen på samråd, säger kommunalråd Niklas Nordström.

– Planarkitekterna har gjort ett jättejobb med detaljplanen och vi hoppas att alla intressenter blir nöjda. Målet är att komma igång med byggnationerna i Kronandalen nästa höst, säger stadsbyggnadsnämndens ordförande Lenita Ericson.

Bebyggelsen i Kronandalen ska vara blandad med olika boendetyper och funktioner, uppger Luleå kommun. Planförslaget tillåter flerbostadshus i fyra till sju våningar och radhus i högst tre våningar.

Planförslaget visas från den 7 oktober till den 6 november i Stadshuset och i Kulturens hus bibliotek.