I december 2020 ska persontrafiken igång på Haparandabanan – sju år efter att järnvägen byggdes för 3,6 miljarder kronor. Det har varit en utdragen process. Men kommunerna verkar vara på hugget för att få en bra start för persontrafiken.

Haparanda stad har redan genomfört upphandlingen för renoveringen av järnvägsstationen. För drygt två miljoner kronor ska HÖ Allbygg sköta arbetet med rivning, elektriska installationer, målning och övriga nödvändiga renoveringar.

Förutom egna medel från kommunen kommer EU-stöd se till att bygget bli klart.

Jimmy Henriksson, Haparanda stads fastighetschef, meddelar att bygget på järnvägsstationen börjar redan den här vintern. Ungdomens hus på stationen ska inte påverkas av renoveringen.

– Planen från början är att de ska vara kvar som vanligt, säger Henriksson.

I Kalix har man inte kommit lika långt i arbetet där ett helt nytt resecentrum måste byggas. Där är tanken att bygget ändå ska börja till sommaren.

– Planen är att börja i liten skala och sedan göra färdigt det under hösten 2019. Vi är beroende av Trafikverket som ska bygga perrongen innan vi kan göra färdigt vår del, säger Kalix kommunalråd, Tommy Nilsson (S).

Kalix fattade beslut om ett resecentrum 2015 och budgeterade då för ungefär 14 miljoner kronor. Men eftersom starten har dragit ut på tiden är kostnaden ännu oklar och kommunen ska stämma nytt möte med Tillväxtverket om finansieringen. Kommunalrådet Nilsson tror ändå att man kommer klara sig på den ursprungliga budgeten om 14 miljoner.