Läs mer: Vägglöss på äldreboende

Läs mer: Boende på Svedjebacka flyttar till Lungkliniken.

Läs mer: Nu startar sanering av Svedjebacka.

Artikelbild

| Företaget Nomor skötte saneringen av Svedjebacka. Här nere i källaren där man började.

När det gäller Svedjebackas fastighet, drygt 6000 kvadratmeter, har den sanerats från löss av saneringsfirman Nomor med värmeaggregat. Det har tagit tre veckor att gå igenom hela fastigheten. Vissa föremål från de boende har även satts i speciella kylcontainrar. På fredagen informerades krisledningsgruppen av företaget att alla löss ska vara borta.

– Nomor har gett klartecken för inflyttning. Den är beräknad att ske 21 januari.Då kommer 47 boende att flyttas från sitt tillfälliga boende på Lungkliniken tillbaka till Svedjebacka. Allt kommer att ske med samma rutiner som vid förra transporten med medföljande personal. Svedjebackas chef kommer också att hålla ett informationsmöte för de anhöriga angående saneringsbiten och återflytten, säger socialchefen Catharina Liljeholm.

Vad har saneringen kostat?

– Vi har ännu inte fått någon slutnota, men visst har saneringen kostat en del pengar. Vi har ett speciellt konto upplagt för att få en samlad kostnad. Vi har inte fått in alla fakturor än men i februari vet vi nog mer, säger socialchefen Catharina Liljeholm.

Artikelbild

| Socialchefen Catharina Liljeholm har ännu inte fått lössnotan. " Det är klart att det som gjorts har kostat en del."

Gamla lungkliniken var tänkt att användas för ett korttidsboende framöver efter viss ombyggnation. Enligt Liljeholm så har Bodens kommun skickat in en skiss på hur man tänkt sig ombyggnationen till Regionfastigheter.

– Vi har ännu inte fått något svar. Det är Regionfastigheter som i så fall bygger om fastigheten som vi då hyr. Fastigheten är ju anpassad efter vård sedan tidigare och blir en lämplig lokal för korttidsvård.

Artikelbild

| Undersköterskan Ingrid Lindström var med vid inflyttning på Lungkliniken och är även med vid utflyttningen.

Enligt socialchefen så startar också ombyggnaderna på Älvstrand för att skapa korttidsplatser den 1 februari.

– Det handlar om att bygga till sprinklers och andra saker som ska göras. Första avdelningen som kommer heta Terassen blir inflyttningsklar mellan 1- 15 maj. Sedan blir det ytterligare en avdelning till som är namnlös ännu som ska bli klar innan midsommar eller före semestrarna. Den information jag har är att det ska bli sammanlagt 19 platser totalt. Korttidsboende på Älvstrand är den lösning som kommer först och ska göras klar för att avlasta de som är utskrivningsbara från sjukhuset i Sunderbyn.

lena.leffler@nsd.se/0921-13624