Under veckan har 100-års jubileumet av det första samiska landsmötet på svensk sida firats i Östersund. Sametinget har även haft plenum i tre dagar. Budgeten var en av frågorna på ärendelistan och den nya styrelsen fick åter kritik över arvodena rapporterar Sameradion.

Hela styrelsen på sju ledamöter är numera avlönade för sammanlagt 4,9 miljoner kronor, något som oppositionen tycker är alldeles för mycket.

– Vi anser att det går att göra precis lika bra arbete som de gör, till en två miljoner kronor lägre kostnad. Och att det är väldigt oklart vad de gör för de medel som de arvoderar sig själva, säger Josefina Skerk, Jakt- och fiskesamerna, till Sameradion.

Oppositionspartierna Jakt- och fiskesamerna, Landspartiet svenska samer, Min geaidnu och Albmut lämnade också in en begäran om ett extra plenum i mars. De saknade konsultationsordningen, regeringsuppdraget om traditionell kunskap och nordisk samekonvention på ärendelistan.

– Konsultationsordningen är den absolut viktigaste frågan idag. Regeringen måste lämna över ett förslag till riksdagen i mars, men styrelsen vill behandla frågan först i maj. Då förstår alla att det inte blir någon konsultationsordning, säger Christina Åhrén, Min geaidnu, till Sameradion.

Sametinget beslutade också att de behöver 36 miljoner kronor mer årligen i budgetunderlaget för 2019-2021. Under 2018 har Sametinget tillgång till 52,4 miljoner kronor, något som inte motsvarar de behov som finns enligt Sametinget. De vill satsa mer pengar på bland annat konsultationsordningen och sanningskommissionen.