Luleå. Regeringen har utnämnt rådman Victoria Bäckström till lagman vid Förvaltningsrätten i Luleå.