– Vi är trygga i att det behöver göras en förändring, säger kommunalrådet Robert Bernhardsson, efter att det sista kommunfullmäktige innan valet hållits i Porjus.

Förslaget på nytt reglemente presenterades på kommunstyrelsens möte i januari. I korta drag ser det ut så här:

* Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggarnämnden försvinner. I stället skapas ett antal utskott under kommunstyrelsen samt en myndighetsnämnd.

* Utskotten bemannas av de ordinarie ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen, totalt 22 politiker.

Läs mer: Bort med nämnderna – oppositionen kritisk

Anledningen till att beslutet inte togs före valet var att kommunen tillsatt en oberoende utredning av nuvarande organisation och av den föreslagna förändringen efter förra fullmäktige.

Rapporten har gjorts av PWC, och presenterades för ledamöterna på måndagen. Där har man bland annat analyserat hur arbetet fungerar i Pajala och Åsele, som har en liknande struktur som den Jokkmokk vill införa.

Nackdelar och fördelar lyftes upp; farhågor om demokratiskt underskott och stor arbetsbörda på fritidspolitiker, risk att utskotten "bara" blir beredande organ utan politiska befogenheter, alternativt att kommunstyrelsen inte får helhetssynen om utskotten får långt gången delegation. Detta beroende på vilken väg man väljer.

– Vi känner igen oss i synpunkterna. Men de flesta partier har svårt att fylla sina platser i nämnderna. Samtidigt behöver vi ha en mer snabbfotad och effektiv organisation, säger Bernhardsson.

Förslaget som klubbades blev att kommunstyrelsen ska ta fram ett förslag till beslut till fullmäktige i oktober.

Någon risk att förslaget faller vid en eventuell valförlust för de styrande Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tror inte Bernhardsson på.

– Min bild är det finns en bred politisk majoritet att genomföra det här.

Framtid i Jokkmokks Roland Boman håller inte med.

– Majoriteten har redan ett förslag men vi har väl funderingar åt ett annat håll. Något lite klokare än att lägga all politisk makt i samma skål.

Miljöpartiets Henrik Blind:

– Det vi var överens om var att kommunstyrelsen skulle få uppdrag att ta fram ett förslag. Det är svårt att vara emot det. Jag konstaterar att utredaren i redovisningen flera gånger nämnde risken för demokratiskt underskott. Det är något att ta på allvar. Likaså erfarenheterna från Åsele, att det blivit mer tjänstemannastyre.