En färsk studie vid University of Illinois i USA visar att skogen kan skydda dig mot allvarliga sjukdomar som diabetes, depression och hjärt- och kärlsjukdomar.

Forskare har sammanställt hundratals studier och kommit fram till att vi mår av att vara i skogen. När vi är i skogen känner vi oss lugna och trygga. Detta i sin tur förbättrar vårt immunförsvar.

Studien visar att när kroppen är i en stressig miljö stängs alla icke nödvändiga funktioner av. I städerna stressar vi upp oss med alla ständiga impulser från bilar, buller, reklam och alla människor.

I en lugn miljö kan kroppen däremot fokusera på att jobba mer långsiktigt. Detta blir som en investering i god hälsa.

I fjol genomförde Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en studie med 99 personer som var långtidssjukskrivna på grund av stress- och utmattningssyndrom

Under tre månader fick försökspersonerna gå ut i skogen två gånger i veckan och två timmar åt gången. Det gav effekt. Personerna förknippade miljön med bland annat rofylldhet, vildhet, rymd och artrikedom, något de mest fann i skog som var över 70 år och med träd över 16 meter som tillät ljusinsläpp.

– Försökspersonerna blev mer harmoniska och gladare, sa Ann Dolling, forskare på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) till TT.

Hon klargör dock att ingen blev fullt frisk eller arbetsför bara av att vara i skogen, utan att fler insatser krävs.