Forskare inom biokemisk processteknik vid Luleå tekniska universitet arbetar nu för att utveckla en teknik som avskiljer koldioxid från rökgaser från stålindustrin. Målet är att omvandla den högkoncentrerade koldioxiden till myrsyra, som är en användbar kemikalie inom industrin. Myrsyra kan också omvandlas till metanol och andra kemikalier. Omvandlingen sker med hjälp av miljövänlig elektricitet och mikroorganismer.

– Fungerar tekniken i vår pilotanläggning kan den sedan omvandlas för att användas i större skala. Det här är ett första steg i en mycket mer ambitiös och framåtblickande innovation från vår sida, säger Magnus Sjöblom, forskare vid LTU, i ett pressmeddelande.

Stålindustrin i Sverige står för en stor del av koldioxidutsläppen inom industrin och stålindustrin i Europa har en viktig roll när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser.