Kalix kommun bygger om den del av Innanbäckens skola som hyst låg- och mellanstadiet.

När Innanbäckens högstadium lades ned, flyttade låg- och mellanstadiet in i de lokaler som de lämnade.

Det är elva år sedan.

Artikelbild

| I köket, höjden anpassad så att barnen ska kunna ta mat själva.

– Vi har önskat att förskolan ska få flytta hit i många år, säger förskolläraren Anna Fredriksson som tillägger att ytorna – nästan 1 500 kvadratmeter – skapar fina förutsättningar.

Ombyggnationen, budgeterad till 14 miljoner kronor, föregicks av undersökningar.

– Det gick rykten om att det är mögel i skolan men så var det inte. Plattan var fuktig och det har åtgärdats och nu finns här också ventilerade socklar, säger Charlotte Sundqvist, utbildningschef Kalix kommun, som tillägger att utöver det så har slänten utanför gjorts om för bättre avrinning.

Det är oklart när förskolan öppnar, allt ska vara klart innan dess.

Artikelbild

| Anna Fredriksson.

Den nya förskolan, som ersätter Innanbäckens nuvarande förskola samt Grytnäs förskola, rymmer fem arenor, sammanlagt 90 barn och vid starten finns omkring 65 barn inskrivna.

I närområdet pågår generationsväxling, många unga familjer flyttar in, idén är att platser kommer att efterfrågas.

Artikelbild

| Möbler har anlänt.

Benämningen avdelning har ersatts av arena.

– ”Avdelning” har ett vårdande perspektiv, ”arena” signalerar samspel utveckling och lärande, säger Anita Lundbäck, rektor.

Artikelbild

| Anita Lundbäck.

Anställda vid båda berörda förskolorna har arbetat tillsammans i processen med den nya förskolan, allt från utformning och innehåll invändigt till utemiljön.

Barnen har också fått vara med och de som finns i Innanbäckens förskola har kunnat följa ombyggnationen på nära håll och parallellt har förskolan arbetat med byggande och konstruktion.

Artikelbild

| Nya förskolan.

– Barnen har önskat en hinderbana och det kommer de att få, säger Charlotte Sundqvist.

Grytnäs förskola har två avdelningar och det finns föräldrar som valt att flytta sina barn till andra förskolor med motiveringen att de inte vill ha barnen på en så stor förskola som Innanbäckens nya förskola blir.

Artikelbild

| Gamla förskolan.

Sara Rifalk och Anna Fredriksson säger att de ser fördelar med läget och med den större enheten.

– Vi får många ögon på barnen och kan dra nytta av våra olika kunskaper, säger Sara Rifalk.

– Vi stärker varandra, säger Anna Fredriksson.

Innanbäckens gamla förskola är från år 1977 och den ska rivas, så när som på en del som ska sparas som förråd.

Byggnaden lär vara i mycket dåligt skick och markförhållandena kring den svåra.