Sprickan mellan Sten Nylén och S-regiongruppen är så total att hans namn inte ens fick stå på baksidan av valsedeln. Trots förtroende från de egna leden bland kirunasossarna.

– Jag förstår ju att man inte vill ha med mig när man inte kan lita på mig till 100 procent, men jag har stått upp för det jag tror på och jag kan gå rakryggad genom Kiruna, säger Sten Nylén.

Men han känner sig fortfarande som en socialdemokrat.

Artikelbild

| Jan Sydberg ser ingen plats i regionen för politiker som viker av från partilinjen. "Vi måste kunna genomföra våra politiska ambitioner som parti."

– Vi är ett stort parti, alla kan inte tycka lika. Jag har röstat med partiet i kanske 98 procent av alla frågor. Det var i vården jag inte höll med och då hamnade jag på utsidan.

Fanns det ingen annan väg än att bli vågmästare?

– Nej, de ville inte lyssna. Alla förslag skulle prompt igenom.

Enligt vår opinionsundersökning kan Socialdemokraterna tappa så mycket som åtta procent i regionvalet (Från 36,9 procent till 28,8 procent). Jan Sydberg också Kirunabo och sittande för S i regionen.

Artikelbild

| Nylén har petats från S lista till regionfullmäktige. Trots att Kirunas S-föreningen lyfte fram honom.

Vad skickar det för signaler till väljarna när ni petar Sten Nylén?

– En sådan fråga är alltid svår att svara på.

Jan Sydberg menar att situationen med Nylén som politisk vilde är ohållbar.

– Du kan tänka dig själv om man har en demokratisk process där alla tänker att man ska försvara sitt. Det blir en ohållbar situation – en polsk riksdag.

Han liknar Region Norrbotten vid ett företag.

– Vi kan inte ha polsk riskdag i ett företag som omsätter runt sju miljarder. Det kan aldrig gynna stabiliteten eller ekonomin.

Han tror inte på idén att man i alla sammanhang röstar efter sitt eget hjärta.

– Vi försöker ju att skapa en stabil majoritet som är beredd att ta ansvar för de politiska ambitioner som partiet har, säger Jan Sydberg.

Men Sten Nylén står fast.

– Jag tror inte på att centraliseringspolitiken håller i längden. Om den här opinionsundersökningen stämmer kan jag tänka mig att det är utanför Luleå-Piteå-området som vi har tappat.

Vad skickar det för signaler till kirunaväljarna när man petar dig?

– Väljarna i Kiruna tycker ju att jag har gjort rätt, där är det bara tummen upp.

Vad ska S göra för att vända opinionen?

– Jag tror att loppet är kört. Det finns ingenting man kan göra de sista månaderna för att motverka en hel mandatperiod. Det går inte att komma med något vallöfte nu, det genomskådas bara av väljarna.

– Man har ju gjort det i några gånger i Kiruna där man lovade att återöppna akutkirurgin och när valet var färdigt blev det inget av det.

Sten Nylén tror att det kan vara nyttigt för partiet med en rejäl motgång.

– Det vore nyttigare att lida ett nederlag, vi behöver en omstart. Vi behöver utrymme att fråga oss hur vi ska komma framåt.