I december rapporterade NSD om att HSO Norrbotten krävde Lars Ohlys avgång som ordförande efter att han anklagats för sexuella trakasserier. Nästa vecka på fredag äger förbundets extrakongress rum och ordföranden för HSO Norrbotten, Christian Lindgren, spår att Lars Ohly blir bortröstad som ordförande efter bara drygt ett halvår på posten. Enligt honom har Ohly försökt att sitta kvar med ohederliga metoder.

– Han har spelat ett spel och dribblat med dagordningen. På den punkten där hans position ska behandlas så har han ändrat till att framtidsfrågor ska diskutreras och det är ju rent nonsens, säger Christian Lindgren.

Lars Ohly har svarat på anklagelserna om att han skulle ha ändrat i dagordningen i en artikel i SVD (12/01) . I den skriver han: "Inga ändringsförslag lades fram från de fyra avhopparna om något överhuvudtaget och inte heller om dagordningen för extrakongressen.". Vidare skriver han: "Beslut ska inte fattas utan ordentligt underlag i ett upphetsat tonläge och demokratiska principer ska respekteras."

Christian Lindgren anser att förtroendekrisen förhindrar att Funktionsrätt kan jobba effektivt.

– Vi jobbar mycket med tillgänglighetsfrågor och att alla medlemmarna i de olika organisationerna ska kunna leva ett gott liv, och nu finns det stora brister ute i kommuner och regioner. Men konsekvensen av osäkerheten som råder när det gäller den högsta positionen i vår organisation gör att vi blir tandlösa på riksnivå, säger han men vill inte spekulera i vem som kan bli Lars Ohlys efterträdare.

Måste man ha en politiker på ordförandeposten?

– Nej, men den som är ordförande ska ha ett brett stöd och bra nätverk.

Tror du att det mest sannolika är att Lars Ohly avgår på mötet?

– Ja, det är vår förhoppning. Skulle inte så ske måste vi se över hur vi ska organisera oss överhuvudtaget regionalt, lokalt och centralt. Då kommer det vara så att mindre än halva förbundet har förtroende för riksorganisationen.

Vilken är er viktigaste fråga i framtiden?

– Bland annat konventionen om mänskliga rättigheter som säger att människor med funktionsnedsättning har samma rätt att leva ett gott liv som andra.

Betyder det att personer med funktionsnedsättning har rätt till assistansersättning?

– Regeringen har svängt lite när det gäller assistansersättning. Vi har ju en situation där många har fått mindre ersättning, och stöd och det är inte alls acceptabelt för våran sida.