Älgarna vandrar från de nordligaste delarna av lappland när snön lägger sig tjock i skogarna, ner till Överkalix. Detta har man kunnat konstatera efter att man fäst gps-halsband på älgarna och undersökt vandringsmönstren. När älgarna samlas i Överkalix för att beta uppstår skador på skogsplanteringen och det är främst tall de smaskar på. I år har viltförvaltningsdelegationen tagit ett beslut om ett "viltjaktsfönster" mellan den 22 december och den 8 januari i Överkalix, utöver den ordinarie jakttiden under hösten. Förhoppningen är att minskningen på stammen ska förhindra allt för stora förluster för skogsägarna.

– Det finns inga älgar i det här området på hösten, säger Rolf Hjärtberg representant för LRF i viltförvaltningsdelegationen.

Då jägarna har svårt att skjuta alla älgar i tilldelningen under jaktperioden från september till november har de alltså chansen nu. Förutom skadorna på skog kan det också bli svälttider för älgarna när många individer betar på en liten yta, säger han.

– Jag förstår de markägare som är utsatta, det är mycket jobb att plantera en skog. Först måste man göra hygge och markbereda, och sedan plantera och röja. Om det kvaddas måste man börja om allt igen, och då kanske man tappat tio år. Och när man sedan planterar igen vet man att det kan hända samma sak.

Hittills har det inrapporterats att det skjutits 12 älgar i området, men det kan vara fler eftersom att det finns en inrapporteringstid på två veckor. Nicklas Tuorda på Länsstyrelsen säger att det finns fler anledningar än bara skogsskadorna, att jaga.

– Vi har också andra risker med höga tätheter på små områden och det är viltolyckor, säger han.

Enligt regelverket får Länsstyrelsen i Norrbotten bevilja jakt fram till februari och alltså har man valt att avsluta jakten tidigare än vad som är tillåtet. Mikael Wallén, vilthandläggare på Naturvårdsverket, säger att problemet med att jägarna inte lyckas skjuta nog många älgar under ordinarie jakttid är svårlöst.

– Man måste få människor som jagar i de områdena där älgarna kommer ifrån att jaga de älgar som behövs för att minska stammen. Det kan vara väldigt svårt och man vet inte exakt var älgarna kommer ifrån.

Mikael Wallén säger att kalvarna lär sig av sina mödrar hur de ska vandra och att det mönstret är svårt att bryta. Områdena där älgarna befinner sig under hösten kan vara avlägsna landskap där det finns få eller inga jägare. Därför kan jakten under december och januari vara nödvändig. I nästa artikel kan du läsa om de etiska frågorna som väcks vid sen jakt.