Norrbottens Media har berättat att Kalix kommun ska bygga hyreshus.

Det handlar om tre tvåvåningshyreshus med sammanlagt 30 lägenheter i anslutning till det elevhem som byggdes för några år sedan i anslutning till Furuhedsvägen i centrala Kalix.

Kommunfullmäktige har sagt ja till ett extra anslag på 65 miljoner kronor för satsningen, där 10 miljoner kronor ingår för att köpa in attraktiv tomtmark att erbjuda dem som vill bygga villor.

Artikelbild

| "SÄTT VÄRDE PÅ DEN TÄTORTSNÄRA NATUREN!" Svante Larsson föreslår att Kalix kommun nyttjar den lediga ytan intill hyreshusen som syns i bakgrunden, i stället för att inkräkta på skogen som också syns i bakgrunden.

Detaljplanen som möjliggör satsningen är godkänd sedan drygt fem år tillbaka.

– Skogsstyrelsen fick inte ens planen på remiss och gavs sedan inte heller möjlighet att överklaga. Skogsstyrelsen kan inte göra något eftersom det inte handlar om en skogsbruksåtgärd, säger Svante Larsson som arbetar vid Skogsstyrelsen men betonar att han inte arbetar med dessa frågor, varför han nu agerar som privatperson.

Svante Larsson säger att intill de hyreshus som redan finns i närheten av det planerade hyreshusområdet, på Furuhedsplan, finns det gott om plats för fler hyreshus:

– Varför nyttjas inte den platsen, i stället för att offra skogen intill? Där är markarbetena dessutom gjorda. Virket från de gamla grova tallarna kan inget etablerat skogsföretag köpa eftersom de inte får köpa virke från nyckelbiotoper på grund av att de är miljöcertifierade. Virket får nog kapas och klyvas till spisved.

Artikelbild

| 200-ÅRIG TALLSKOG. Nyckelbiotop.

Svante Larsson berättar att den aktuella skogen, frånsett Näsbyparken, är det största enskilda skogsområdet i centrum som kan uppfattas som "en grön lunga" i centralorten.

– Dessutom är gammal tallskog ett kännetecken för Kalix men det mesta har försvunnit vid olika typer av exploateringar, säger Svante Larsson som vidare tillägger att han har full förståelse för att bostadsbyggandet behövs men önskar att Kalix kommun ska tänka om och styra bygget till platsen intill de hyreshus som redan finns på samma markområde.

Artikelbild

| PLATS FINNS. Vid de befintliga hyreshusen.

Skogen som löper längs med Furuhedsvägen kallas för Furuhedsskogen och Skogsstyrelsen har klassat den som nyckelbiotop. För några år sedan fick en del av skogen offras, när den nya Skolgatan byggdes, och de nu planerade byggnationerna väntas ta en fjärdedel av det fyra hektar stora skogsområdet.

– Området är också en närskog med höga sociala värden, skogen nyttjas av närboende och närliggande förskola för promenader, aktiviteter för förskolebarn, rastning av hundar med mera, säger Svante Larsson som summerar:

Artikelbild

| NYCKELBIOTOP OCH NÄRSKOG. Svante Larsson om den aktuella skogen.

– Är inte det viktigt i Kalix, som marknadsför sig som Sveriges näst bästa friluftskommun i landet?

Stig Carlsson (S) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, Kalix kommun.

Artikelbild

| NYCKELBIOTOP OCH NÄRSKOG. Svante Larsson om den aktuella skogen.

Han säger att han känner till att det finns människor som vill bevara skogen.

– Jag kan förstå den synpunkten, men intresset för att få fler bostäder i Kalix väger tyngre just nu, säger Stig Carlsson som apropå att det intill befintliga hyreshus skulle vara möjligt att bygga de nu planerade säger "det är svårt att göra ändringar nu, processen är i gång".

Finns det ett värde i tätortsnära, gammal tallskog?

– Ja, det gör det. Jag har själv tyckt att grönområden får stå tillbaka för parkeringar lite för mycket i centrala Kalix. I det aktuella fallet kommer det att finnas skog kvar, intill hyreshusen som ska byggas. Byggnationer innebär alltid ett litet intrång, men vi ska inte ta bort mer skog än vad som är nödvändigt, säger Stig Carlsson.