Temperaturen inför valrörelsen 2018 stiger, samtidigt som Luleås socialdemokratiska kommunledning – med Niklas Nordström och Lenita Ericson i spetsen – lyfts fram av kommunens kommunikationskontor i positiva sammanhang på Facebook och i andra sociala medier.

Nyligen ordnades en stor chatt med kommunalråden och i veckan uppmärksammas kommunens årsredovisning, där Niklas Nordström berättar om hur bra det går för Luleå. Ett tillhörande klipp redovisar siffror i lättförståelig grafisk form.

Informationsmaterialet delas nu friskt på Facebook av Socialdemokraterna, däribland i gruppen "Framtid för Luleå".

Artikelbild

| SOM PUTIN. Jonas Brännberg jämför med Putins propagandamaskin i Ryssland. "Han använder ju staten för sina valkampanjer i Ryssland", säger rättvisepartisten.

Oppositionspartierna regarerar kraftigt över hur S-styret till synes backas upp av tjänstemännen på kommunikationskontoret.

– Smygpropagandastöd till S, rena rama Nordkorea. De kan väl använda sitt enorma partistöd för att göra reklamfilmer i stället? säger Nina Berggård, Vänsterpartiet.

Enligt V:s gruppledare har kommunens kommunikationsarbete förändrats till Socialdemokraternas fördel, ända sedan Mikael Lekfalk ersatte Anne Karlenius som ny kommundirektör för drygt två år sedan.

– Lekfalk och hans ”liga” kan i princip flytta in på S-kontoret numera. Kommunen har blivit mycket mer politiserad. Inte ska väl tjänstemän och infoavdelning syssla med socialdemokratisk propaganda?

Artikelbild

| CHATTSPONSOR. "Jag reagerade när det ordnades chattar med kommunalråden. Då betalade kommunen Facebook för att locka folk", säger Thomas OLofsson, Liberalerna.

Jonas Brännberg, Rättvisepartiet Socialisterna, håller med.

– Jag har sett utvecklingen en längre tid, tagit upp det i kommunstyrelsen och med kommunrevisorerna. Var finns rågången mellan politik och tjänstemän? Gränsen verkar vara helt upplöst.

Informationsavdelningen används enligt Brännberg allt oftare för att lyfta fram S-ledningens politik i positiv dager, vilket även märktes i samband med debatten kring Framtidens skola.

– Då producerades en massa informationsmaterial redan innan det var fattat några politiska beslut.

Brännberg kräver nu att kommunrevisorerna granskar relationen mellan kommunikationskontoret och S-styret.

– Vi vill ha en redovisning kring hur gränsdragningarna görs. Klart att man inte kan använda kommunen för att bedriva valkampanj. Jätteviktigt för demokratin att skiljelinjen finns. Annars en enorm fördel att sitta vid makten.

Rättvisepartisten går så långt som att jämföra med Putins propagandamaskineri i Ryssland.

– Det mest avskräckande exemplet. Putin använder ju staten för sina valkampanjer, även om jag inte vill göra några jämförelser i övrigt med honom.

Även Thomas Olofsson, gruppledare för Liberalerna, är kritisk.

– Jag reagerade för några veckor sedan, när det ordnades chattar med kommunalråden. Då betalade kommunen Facebook för att locka folk (sponsrade inlägg, reds anm). Infoenheten går alltmer i kommunledningens ledband.

S får, enligt honom, ett helt annat stöd i kommunikationen, jämfört med övriga partier.

– Frågan är hur mycket det är värt i pengar? Vi andra blir nästan chanslösa, säger Thomas Olofsson, Liberalerna.