– Jag tycker det är sunt. Det är fantastiskt bra att de provar. Vi vet att det är många ungdomar som känner sig stressade och kan det här göra så att de mår bättre så är det ett fantastiskt försök, säger Britt-Marie Loggert-Andrén.

Du ser ingen fara i det kopplat till skolans meritvärde?

– Samtidigt ska de utveckla det formativa bedömandet, som ska ske på lektionerna. Det här är än så länge bara ett försök, som ska utvärderas efter den här månaden.

En formativ bedömning har en stark koppling till en bra kontinuitet. Hur ser du på det i dagens läge med fler obehöriga lärare, personalomsättning och fler vikarier?

– Jag vet inte hur det ligger till på Stureskolan, men jag tror att Petronella (Petronella Sirkka, rektor vid Stureskolan, reds. anm.) har koll på läget. Jag litar på att hon kan göra den bedömningen. Det här är en månads försök till att börja med. Utifrån vad de ser får de fundera på om det ska förlängas.

Hon tycker att det är bra att man testar. Eftersom hon själv har jobbat som lärare upplever hon att man som lärare har bra koll på sina elever.

– Jag tycker det är lovvärt att man tänker utanför boxen.