I Haparanda kostar livsmedelkontrollerna för en nystartad livsmedelsbutik 3 300 kronor om året. I Gällivare ligger motsvarande kontrollavgift på hela 28 000 kronor.

Den ideella föreningen Näringslivets regelnämnd (NNR) har i en ny rapport undersökt tillsynsavgifter för livsmedelsbutiker i Sveriges kommuner. NNR:s studie visar att det råder anmärkningsvärt stora skillnader i förutsättningar beroende på i vilken kommun en företagare väljer att etablera sig – trots att lagen ser likadan ut i hela landet.

En snabb och effektiv handläggning och låga avgifter är grundläggande för ett gott lokalt företagsklimat. Ju mindre pengar och tid dagligvaruhandlare och andra småföretagare behöver lägga på tillsynsavgifter och väntan på besked från kommunala handläggare, desto mer tid kan läggas på värdeskapande.