Inspektionen ägde rum den 4 oktober förra året i verkstaden vid Björknäsvallen med en inspektör från Arbetsmiljöverket, kommunens skyddsombud och biträdande kfu-chefen Roger Aresprång. Då påtalades brister med olika utrustningar. Bland annat en tryckluftsanordning och en lyftanordning, en telfer tillverkad 1981, som är föreskriven att genomgå återkommande besiktningar. Det finns inget undantag från besiktningsplikten. Genom att använda obesiktad utrustning har arbetsgivaren Bodens kommun brutit mot arbetsmiljölagen och arbetsmiljölagens föreskrifter och därför ska det utgå sanktionsavgifter enligt Arbetsmiljöverket.

Bodens kommun fick två avgiftsförelägganden från Arbetsmiljöverkets kontor i Luleå på 100 000 kronor för tryckluftsaggregatet och 400 000 kronor på liftanordningen. En sanktionsavgifts storlek baseras inte på hur många som använder utrustningen utan på antalet anställda i verksamheten. Därför blev beloppet så högt för liften.

Bodens kommun svar på föreläggandena blev att liftföreläggandet överklagades medan sanktionsavgiften på 100 000 kronor betalades.

Artikelbild

| Staffan Eklund är nöjd med att slippa det högre föreläggandet.

Enligt arbetsmiljölagen så kan sanktionsavgiften sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara oskäligt att ta ut sanktionsavgift.

– När det gäller föreläggandet för liften så godtog arbetsmiljöverket våra uppgifter så vi slipper betala 400 000 kronor. Liften har aldrig använts av oss på kfuförvaltningen. Garaget och verkstaden som vi har därnere på Björknäsvallen är uteslutande ett plats där vi förvarar våra pistmaskiner och gör mindre reparationer på dem. Tekniska förvaltningen hade garaget före oss och på den tiden användes liften mer. Däremot har vi låtit den stå kvar och nu även beställt och gjort en besiktning på liften. För att det inte ska uppstå missförstånd i framtiden, säger Staffan Eklund.

Han erkänner att kommunen gjorde fel vad gäller tryckluftskompressorn.

– Vi får stå vårt kast och dra lärdom. Kompressorn var mer eller mindre uttjänt så vi har köpt en ny för 20 000 kronor som är besiktigad och klar.

Det är fastighetsförvaltningen som äger lokalerna som KFU-förvaltningen lånar.

– Ja, men det finns trots allt en gränsdragningslista. Stamanordningar i den här lokalen ska ligga på fastighetsförvaltningens sida men de är ju bara i början av sit nya ämbeta. Därför har förvaltningarna enats om att dela på föreläggandet och betala hälften var. Eftersom det varit oklart rörande ansvaret, säger Eklund.

I samband med skyddsronder så ska man också hädanefter syna maskinerna för att se när de ska besiktigas och ta med det i protokollet.

– Om vi går igenom sakerna ordentligt så slipper vi sådana här onödiga förelägganden i framtiden.