Vid kommunfullmäktiges sammanträde framgår att det ekonomiska resultatet för Kalix kommun, koncernresultatet, är 74,9 miljoner kronor.

– Ett fantastiskt resultat, säger kommunalrådet Tommy Nilsson (S).

Kalix kommun har amorterat 25 miljoner kronor och avsatt 40,9 miljoner kronor till resultatutjämningsreserven.

Artikelbild

| Kommunalrådet Tommy Nilsson (S) på väg från talarstolen.

Linda Frohm (M) säger att resultatet kunde gett möjligheter att göra mer för invånarna och hon nämner insatser för barn i behov av särskilt stöd och guldkant i äldreboenden. Henrik Eriksson (C) nämner ägartillskott till kommunala bolag och åtgärder på gator.

– Jag känner viss olustkänsla över att resultatet kom som en överraskning för oss alla, säger Inga-Lis Samuelsson (C), apropå att de känt till resultatet sedan den 26 mars.

Linda Frohm föreslår att kommunfullmäktige ska följa upp budgeten bättre och göra mer när politikerna ser att det är möjligt.

Ellinor Söderlund (S) säger att det redan i delårsrapporten framgick att resultatet skulle bli 41 miljoner kronor i stället för 25 miljoner kronor.

Artikelbild

| "Får man göra så, använda integrationspengar till att täcka underskott?" Det undrar Sivert Granström, en av åhörarna på plats.

I slutet av året lär också olika eftersökta pengar ha kommit in till kommunen.

Sivert Granström, tidigare kommunfullmäktiges ordförande (S), finns bland åhörarna.

Artikelbild

| Linda Frohm (M) anser att ett stort överskott borde ha resulterat i diskussioner om huruvida kommunen ska göra mer.

Denna dag har åhörarna möjlighet att ställa frågor om bokslutet.

– Jag får gratulera till ett oerhört bra resultat, säger Sivert Granström.

Sivert Granström säger att han är frågande till vad som hänt de senaste två åren:

– Integrationsersättningen, överskottet på 25 miljoner kronor, har socialnämnden använt till sitt underskott. Minus 13,6 miljoner kronor blir plus 11,4 miljoner kronor. Har ni kontrollerat med kommunförbundets jurister att ni får göra så? Det pågår undersökningar om det, för andra kommuner.

Tommy Nilsson säger att bakom rekordresultatet finns att skatteintäkterna blev högre än prognosen, att ränteläget varit lägre än väntat, att integrationspengarna blev mer än beräknat och:

– Vi redovisar pengarna vi fått för integration och arbetet med integrationen är inte klart.

En annan lång debatt handlar om Lagen om valfrihet, LOV.

Från oppositionen vill de utreda införande, de styrande partierna har hittills sagt nej och det blev också beslutet nu.

Oppositionen reserverade sig mot beslutet.