Saken är trots detta inte klar, regeringen samt Mark- och miljödomstolen avgör.

Kallak, i trakten av Randijaur och Björkholmen, är känt som det gruvprojekt i Norrbotten där känslorna svallat som högst.

Motståndet visades inte minst i samband med den provbrytning som Jokkmokk Iron Mines (Beowulf Mining) genomförde för enstaka år sedan.

Länsstyrelsen sade tidigare nej till projektet, som hamnade hos regeringen. Den vill nu ha in yttranden. Då gäller det huruvida Jokkmokk Iron Mines ska få bearbetningskoncession eller ej, i så fall en rätt till brytning.

Det som då saken gäller är själva gruvhålet, i princip, och länsstyrelsen ser inga motstående intressen.

I det läget säger Bergsstaten också ja.

– Vi har att besvara två frågor, om det finns malmbevis, alltså finns det tillräckigt med malm? Vi kommer fram till att det finns det. Det andra är om en gruvbrytning sannolikt är lönsam, och även där säger vi ja, säger Åsa Persson, chef vid Bergsstaten.

Så nu ankommer det på regeringen att fatta beslut om ansökan om bearbetningskoncession.

En ytterligare, och stor, prövning gäller miljötillståndet från Mark- och miljödomstolen. Då beaktas förhållanden som nu inte berörts. En sådan process tar lång tid.

Det finns fler gruvprojekt som nu prövas.

Läs mer: Nej till Laver.