— Där var det en anmälare som kommit i kontakt med en kvinna som sade sig ha blivit misshandlad av sin man, säger Simon Wormö, RLC-befäl vid Norrbottenspolisen.

Kvinnan skulle ha blivit misshandlad och utsatt för någon form av kränkning i hemmet, men av allt att döma hade hon inga akuta skador.

— Vi rubricerar det här som misshandel och fridskränkning, säger Simon Wormö.