Över fyra procent av rösterna. Ulf Zakariasson är nöjd med utgången.

– Det vi vet hittills är jag nöjd med, med den lilla marknadsföring som vi har haft, säger han.

Partiett kan komma att ingå i något samarbete för få en majoritet i fullmäktige.

– Vi har inte funderat så mycket i de banorna ännu innan slutliga resultat har kommit in och nu ser det ut att bli jämnt mellan de båda blocken. Men vi kommer ju vara med i fullmäktige i alla fall, säger Zakariasson.

Vad krävs för ert samarbete?

– Som jag känner det är näringslivet det absolut viktigaste för Övertorneå, utan ett fungerande näringsliv är vi fast i en nedåtgående spiral i kommunen.

Vilket block har bäst politik för det?

– De senaste åtta åren där de har haft fyra år var så är det ungefär oavgjort, det vill säga ingen större politik. Viljan finns där, men kraften har inte funnits från någon av sidorna. Det viktigaste för oss nu är att skapa förutsättningar för företagen, säger Ulf Zakariasson.

Under den gångna mandatperioden röstade Partietts politiker, då som vildar, för oppositionens budget och för att störta Alliansen som de tidigare var en del av.