På måndagen fick LTU:s Green Fuels-anläggning besök av Vänsterpartiledaren Jonas Sjöstedt, tillsammans med partiets miljöpolitiska talesperson Jens Holm och norrbottniske riksdagsledamoten Birger Lahti. Syftet var att se vad fabriken – som står kallställd sedan Energimyndigheten inte velat stödja den utan kommersiella medfinansiärer – kan göra för miljöforskning och -politik.

Piteå-Tidningen var på plats och träffade Sjöstedt, som är negativ till Energimyndigheten beslut om att inte stödja fortsatt produktion av drivmedlet Bio DME:

– Ska vi klara klimatomställningen med hjälp av basindustrin behöver vi ta fram nya biobaserade bränslen, sade Jonas Sjöstedt till PT.

Partiledaren bedyrade också att Green Fuels forskningsresultat var viktiga, och lovade att Bio DME-frågan skulle tas upp av regeringen vid budgetförhandling.

Utan statligt stöd har pilotanläggningen inte kapital att bedriva produktion – men den hålls redo att startas snabbt igen ifall Sjöstedts löfte skulle ge finansiella resultat, berättar forskningsledaren Rikard Gebart för Kuriren:

– Vi är ju en stor forskningsavdelning och vi har massvis med projekt inom bioraffinaderi, även om just den här stora experimentella forskningen i Piteå ligger i malpåsen. Men vi har finansiering nog att behålla anläggningen i körbart skick – så vi kan starta upp den med ganska kort varsel.

Rikard Gebart är nöjd med politikerbesöket, och säger att delegationen från Vänsterpartiet verkade lika intresserade av forskningsområdet som forskarna själva.

– Vi blev lite paffa när de tog kontakt och ville komma, men man märkte på dem att de vill att det ska hända något i omställning till ett fossilfritt transportsystem. Så förhoppningsvis ger det resultat.