– Jag prästvigdes i domkyrkan 1988 av dåvarande biskopen Gunnar Weman, berättar Charlott Rehnman.
Närmast kommer hon från en befattning som kyrkoherde i Norrfjärdens församling där hon arbetat i 17 år. Dessförinnan har hon verkat som komminister i olika församlingar, bland annat Örnäset.
Ersättare i fyra år
Kvinnlig domprost är inget nytt nationellt.
– Exempelvis Karin Burstrand, bördig från Luleå, är domprost i Göteborg och flera exempel finns, säger Charlott som ”värmt upp” inför den nya uppgiften.
– Jag har varit ersättare för förre domprosten under fyra år, berättar hon.
Det och att många inom kyrkan stöttat henne och uppmanat henne att söka tjänsten, samt den egna personliga kallelsen, har gjort att hon tagit steget.
Stort steg
Vi frågar om hon tar steget vidare till biskop eftersom hennes roll som domprost även innebär att hon blir biskopens ersättare i Domkapitlet:
– Nej det här är ett nog stort steg men jag tror inte det dröjer så länge innan det blir en kvinnlig biskop. Men jag hoppas att man först ser till kompetensen hos dem som får tjänsterna, det är viktigast. Men varför inte en kvinna? Vi har så många duktiga kvinnliga präster i stiftet, säger domprosten.
Kyrkkaffe i Kulturens hus
I sin nya tjänst vill hon fortsätta kyrkans utvecklingsarbete:
– Jag känner starkt för att bygga broar inom kyrkan och ut mot människor, särskilt mot de marginaliserade. Bemötande och kommunikation är viktigt.
Hon vill verka för att de ska bli ännu tydligare och nyttjade – de kompetenta själavårdande ”coacherna” som finns inom kyrkan.
Vid installationen på söndag sjöng fyra körer och efteråt var kyrkkaffet på en helt ny plats – i Kulturens Hus:
– Det tycker jag är ett gott tecken eftersom ju kyrkan också är en kulturbärare, säger nya domprosten.