Onsdagens oväder slog hårt mot Piteå. Under den sena kvällen slogs stora delar av elnätet ut.

– Vid 22-tiden var jag tvungen att kalla hem alla våra nätarbetare av säkerhetsskäl. Vid det laget var nästan hela kommunen nedsläckt med undantag av delar i centrala Piteå, förklarar Daniel Fåhraeus.

Piteå Energi har under torsdagsmorgonen mobiliserat företagets samtliga resurser. Företaget har äskat om hjälp med två arbetslag från södra Sverige, men kampen om resurserna är för närvarande hård och oviss.

En helikopter har kallats in för att undersöka samtliga högspänningsledningar.

– Just nu prioriterar våra 14 högspänningsledningarna och försöker få undan alla träd som fallit över ledningarna. Min bedömning är att närmare 4 000 hushåll saknar ström i Piteå, men jag kan för närvarande inte peka ut vilka områden som drabbats, förklarar Daniel Fåhraeus, vd i Piteå Energi.

Företaget rapporterar för närvarande inga störningar i leveranserna av fjärrvärme, medan cirka 360 kunder saknar bredbandsuppkoppling.

Det handlar om kunder i Fällträsk, Sjulsmark, Hemmingsmark, Koler och Långträsk.