Hushåll i centrala stan, Degeränget, Backen, Annelund, Strömnäs och Durrnäs påverkades, uppger Pite Energi. Vid 04.50 var felet åtgärdat.