Det är samhällsbyggnadskontoret som fått ett uppdrag från Bodens kommunstyrelse genom ett delegationbeslut av ks-ordförande Inge Andersson. Detaljplanen ska efter samråd ut på granskningen och sedan blir det politikerna som beslutar om det ska byggas eller inte. Bodens kommun har ju fått en ny kommunledning och en ny koaltion i form av S,C,MP och SJVP numera.

– Visst det är den nya kommunledningen som tar ställning framöver och sedan blir planen en fråga för fullmäktige. Den nya detalplanen är mer flexibel än den gamla om man vill bygga något på just den marken, säger Lars Andersson.

Detaljplanen i Gunnarsbyn syftar till att skapa förutsättningar för bebyggelse i form av flerbostadshus, vård- och omsorgsboende, samt trygghetsboende i upp till tre våningar. Planen möjliggör även för enbostadshus. Området var tidigare bebyggt med bostäder samt ett daghem som revs i början av 200-talet. Fastigheten har därefter stått obebyggd.Planområdet avgränsas av gammelbyvägen i norr, friliggande enfamiljshus längs gamla byavägen i sydost och Stora vägen i väster.

Det föreslagna markområdet är 6200 kubikmeter stort och fastigheten ägs av Bodenbo.

– Vi är redan överens med Bodebo att vi kan köpa loss marken i detta fall. Vilket vi kommer att göra, säger Andersson.