– Allt föll på plats. Jag greppade papper och penna och satt på golvet och skissade på berättelsen och karaktärerna i tre timmar. Sedan dess har jag jobbat intensivt, berättar han.

Tio år gammal engagerar sig Mats Söderlund för första gången i miljöfrågor. Då var det hotet mot rovfåglarna, sedan följde frågan om barrskogens fortlevnad följt av hotet mot ozonlagret.

– Men vi klarade det, tillsammans. Klimatfrågan är ett akut problem och jag vill gärna tro att vi kan hjälpas åt att lösa även det, men då behöver vi den yngre generationen.

Artikelbild

Vattenbrist. Här i Sarek utspelar sig en del av berättelsen i Mats Söderlunds nya fantasytrilogi där bristen på vatten är betydelsebärande.

Och det är också mot den bakgrunden som Mats Söderlund för första gången skriver för unga och unga vuxna – dessutom i genre han aldrig tidigare skrivit inom.

– Jag är ju främst poet men att skriva en roman och genrelitteratur har speciella krav. Jag har fått lära mig en hel del om dramaturgi för att skapa en spännande berättelse – verkligen fått jobba med att kartlägga karaktärernas liv i arbetet med trilogin, säger han.

Romanserien utspelar sig i Norr- och Västerbotten. I fokus står en familj med tre barn som Mats Söderlund själv beskriver som eljest. De är ”olus”, lever nära naturen och bär på en hemlighet som bevarats i många år. En hemlighet som efterhand avslöjas.

– Olus är ett påhittat ord. Mitt bidrag till mytologin med troll och oknytt, förtydligar han.

Familjen som utgör ramberättelsen bor i Skelleftehamn men berättelsen startar i Sarek/Padjelanta där äldsta dotter Jenny vistas tillsammans med sin far. De blir attackerade av okända människor och fadern försvinner. Jenny överlever själv i fjällvärlden i tre veckor. Då är hon 11 år, ovetande om att attacken har att göra med kampen om jordens mest eftertraktade naturtillgång – vatten.

– Hon förtränger allt som hänt men när hon är 16 år händer nya saker och hon börjar agera. Samtidigt jobbar hennes mamma Gaupa med miljöfrågor i FN. Hon reser till Hong Kong, där jag placerat FN-högkvarteret, för att söka lösa världens vattenhushållning. Bara den resan är en thriller i sig.

Mats Söderlund beskriver arbetet med trilogin som extremt lustfyllt.

– Det har verkligen varit kul att släppa loss fantasin samtidigt som jag gjort en grundlig research. Jag har besökt gruvor, intervjuat personer och hållit mig ajour med klimatforskningen. Gruvnäringen spelar en nyckelroll i böckerna som ligger nära en framtid alla kan känna igen sig i. Det är förvisso en fantasyberättelse men med mycket realism. De framtidsscenarier som tecknas är rimliga utifrån vetenskap och klimatforskning även om jag så klart spekulerar.

Han betonar att det inte handlar om någon katastrofdystopi.

– Nej, jag är optimist. Förutom att jag hoppas att läsarna har sjukt roligt är min förhoppning också att böckerna kan bidra till opinionen och att miljömedvetenheten ökar hos de unga så att fler agerar. De unga måste resa sig och säga stopp. Jag menar det är deras värld vi håller på att förstöra, säger Mats Söderlund.

Fotnot: Första delen i serien om Ättlingarna heter ”Hotet” och släpps den 12 januari. De följande böckerna heter ”Kampen” och ”Flykten”.