Det var den 1 oktober 2016 som Ellinor Söderlund tillträdde socialchefstjänsten i Överkalix. Innan dess var hon kommunalråd i Kalix. Tiden i Överkalix har inneburit en hel del att ”bita i”. Inte minst på grund av socialnämndens svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Enligt Ellinor Söderlund syns inte heller någon ljusning.

– Den ekonomiska situationen är fortfarande ansträngd, och det ser inte ut som det ska bli bättre. Men det är inte anledningen till att jag slutar, säger hon.

Politiskt har det också varit en del oroligheter. I maj ifjol avgick socialnämndens förra ordförande. Och så sent som i november höll hela alliansen på att falla. Vilket hade sin upprinnelse i att S, M och L gick ihop och röstade ner ett övergripande spar- och inriktningsförslag i just socialnämnden till förmån för ett moderat alternativ. En infekterad fråga har dessutom varit planerna på ett nytt särskilt boende, där de underlag som har tagits fram av alliansen med stöd av socialchefen har kritiserats hårt av oppositionen.

Hur mycket har den politiska turbulensen betytt för ditt beslut att säga upp dig?

– Det är klart att det är en del av arbetsbelastningen, och egentligen är det på grund av hög av arbetsbelastning som jag slutar. Det går bara att jobba under sådana förhållanden en tid, säger Ellinor Söderlund som också pekar på att arbetstrycket är högre i en liten organisation där färre människor ska täcka upp luckorna när någon blir föräldraledig eller slutar och ska ersättas.

Därmed blir hon ännu en i raden av chefer och tjänstemän som inom några år har lämnat Överkalix kommun.

Har du klart med något nytt jobb?

– Nej. Jag har ett halvårs uppsägningstid. Går det inte tidigare slutar jag den 20:e juni. Sedan får vi se, säger Ellinor Söderlund.