Byborna har sedan en tid fått koka allt vatten som används till matlagning och som dricksvatten då höga halter av koliforma bakterier upptäcktes vid en rutinkontroll i vattenverket. Kommunen agerade genom att öka halten klor som tillsätts i vattnet och den senaste analysen visade att vattnet nu är säkert och kan användas precis som vanligt.

Vattnet bör rinna fem minuter ur kranen för att spola ur ledningen innan det dricks.