Luleå växer. Det gör att behovet att skapa namn på gamla delar av kommunen ökar. Det gäller bland annat återvinningen på Kronan som på sikt ska förvandlas till bostadsområde. Det nya namnet blir Kronandalen.

Bostadsområdet vid infarten till Kronanområdet får namnet Kronanhöjden.

Området Aurorum görs större så att den del där Facebook ska ligga också ingår i Aurorum.

Artikelbild

| KRONANHÖJDEN. Bostadsområdet intill Kronans entré får nytt eget namn.

Norr om snötippen
På Porsön finns ett område norr om snötippen som öppnas upp för framtida bostadsbyggen. Detta område får namnet Porsölund.

- Vi brukar leta efter historiska namn som vi kan återanvända när vi ska skapa nya delområdesnamn. Men i den här omgången har vi inte hittat några utan skapat helt nya namn som vi tycker är logiska, säger Eva Vidgren på Luleå kommun.

Hon leder den grupp som föreslår och i praktiken beslutar om nya namn på delar av Luleå. Gruppen har också namgivit ett nytt kommande bostadsområde vid stranden Munkeberg på Mjölkudden. Det området ska heta Munkebergs strand.

Räddningstjänstens brandövningsfält på Hertsölandet, får ett eget namn: Hertsöfältet.