Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft frågan på bordet och på måndag har politikerna i kommunstyrelsen att ta beslut i frågan.

Av förslaget framgår att förvaltningsledning och arbetstagarorganisationer har analyserat, motiverat och sammanfattat behovet av lönepolitiska prioriteringar.

Förslaget är att följande grupper ska prioriteras i löneöversynen år 2018, under förutsättning att lokala förutsättningar finns:

Första prioritet har arbetsterapeuter och fysioterapeuter och på andra plats kommer lärare tidigare år, lärare senare år, lärare gymnasium allmänna ämnen, lärare gymnasium yrkesämnen, lärare praktisk/estetiska ämnen, speciallärare, specialpedagog, SFI-lärare, förskollärare, fritidspedagog, lärare Kulturskolan, ledning skola, rektor (inklusive rektor Kulturskolan) och ledning skola och barnomsorg.

Kommunalrådet Tommy Nilsson (S) säger att den pott pengar som avsatts för löner är vad som kommer användas, 2,5 procent på den totala lönepotten.

– Det finns inga extra pengar och det är inte säkert att pengarna räcker till alla, säger Tommy Nilsson.

Lärare prioriteras igen?

– Ja, vi vet via utbildningschef Charlotte Sundqvist att Kalix ligger på tolfte plats i länet avseede lärarlönerna och på plats 260 i hela landet. Statistiken visar tydligt att vi har låga lärarlöner i Kalix kommun och vi måste bli bättre där, säger Tommy Nilsson.