Stadshusets sessionssal fylldes med skönsång på måndagen. Det var Luleå-Gammelstads manskörs sätt att tacka för det kulturstipendium som föreningen fick ta emot.

Dansaren Marie Wårell Öhman fick också hon kulturstipendiet som är på 15.000 kronor. Hon kunde dock inte närvara vid stipendieutdelningen.

Det tredje kulturpriset gick till Elin-Alexandra Sundström för hennes engagemang för att ha "skapat en kulturell mötesplats i Kyrkbyn.

Artikelbild

| JÄMSTÄLLDHETSSTIPENDIUM. Annika Stävenborg Wennberg får 2012 års jämställdhetsstipendium för kampanjen mot våld i nära relationer.

Ett jämställdhetspris delades också ut. Det gick till Annika Stävenborg Wennberg som leder ett projekt som syftar till att hjälpa misshandlade kvinnor. Bakom projektet står länets kommuner, landstinget och polisen.