Länsstyrelsen arbetar sedan tidigare för att rädda den hotade fjällräven undan utrotning.

Utöver stödutmatning anses jakt på fjällrävens konkurrent – rödräven – vara ett effektivt sätt att hjälpa fjällrävens bestånd i känsliga fjällområden. P4 Norrbotten rapporterar att länsstyrelsen avsatte resurser redan i fjol för en kortare jakt på rödrävar. Då kopplades proffsjägaren och jaktprofilen Ulf Lindroth in. På åtta dagar blev det tolv rödrävar färre.

I år ska jakten upprepas.

– Ja, vi har upphandlat 20 dagars jakt. Ulf Lindroth som ska utföra uppdraget är känd för sin effektivitet, säger Mary Agrér länsstyrelsens projektledare för fjällrävsprojektet, Artic Fox together till P4 Norrbotten.

Enligt P4 Norrbotten ska jakten bedrivas i Arjeplogsfjällen. Där häckar även den akut utrotningshotade fjällgåsen som också tros gynnas av ett minskat antal rödrävar i området.