Tanken med projektet är att öka patienternas delaktighet vid planeringen och uppföljningen av den egna vården och omsorgen.

I dag har både kommunerna och landstingen ett ansvar för vård- och omsorgsplaneringen, men det styrs av två olika lagstiftningar. Från den 1 januari 2018 blir det en enda vårdplan, vare sig patienten är i hemmet eller på sjukhuset, och sjukhusens ansvar i processen flyttas över till hälsocentralerna.

Projektet är ett samverkansprojekt mellan landstinget i Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå tekniska universitet, Tieto och länets samtliga kommuner. Haparanda kommun och Luleå kommun ska vara pilotkommuner.

Kostnaden uppgår till 23 miljoner och EU:s strukturfonder står för en del av kostnaderna.

.