Bristen på psykiatrisjuksköterskor är akut. För att underlätta möjligheten för sjuksköterskor att vidareutbilda sig startar hösten 2017 en helt nätbaserad utbildning vid universitetet i Luleå.

– Vi vill göra det möjligt att kombinera arbete med studier och vi ser en positiv utveckling där fler och fler arbetsgivare tecknar avtal om akademisk specialisttjänstgöring och på andra sätt försöker underlätta för sjuksköterskor att specialistutbilda sig. Vi tror att det krävs den här typen av flexibla lösningar, säger universitetslektor Sebastian Gabrielsson.

De två första terminerna på Luleå tekniska universitets nya specialistutbildning inom psykiatri kommer att bestå av teoretiska studier på halvfart. Den tredje och sista terminen bedrivs studierna på helfart i form av praktik inom psykiatrisk vård och studenterna gör även ett examensarbete på magisternivå.

Utbildningen har tio platser och drar igång höstterminen 2017. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska är ett krav för att bli antagen till distansutbildningen.