Kalix hockey club framhåller i ansökan att föreningen är i tillväxt och att A-lagets fina resultat de senaste åren har ökat intresset bland både utövare och publik.

Sponsorintäkterna lär inte ha ökat i samma takt som kostnadsökningarna, varför det uppges finnas ett behov av att förbättra likviditeten.

Från föreningshåll uppges att framtidsplanerna innefattar en ombyggnation av kiosken och upprustning av tillagningskök och kansli.

Johan Eriksson är ordförande i Kalix hockey club och han säger så här om vad 800 000 kronor skulle betyda:

– Pengarna skulle innebära en förbättrad situation för föreningen. Vi skulle, framför allt, kunna fortsätta utveckla ungdomshockeyn. Kiosken har det inte gjorts någonting åt på en massa år. Vi skulle också vilja ha en lekhörna för de mindre syskonen som följer med till ishallen.

Vad händer om föreningen inte får pengarna?

– Vi står inte och faller med pengarna, vi går inte omkull utan dem, även om de skulle innebära mycket positivt. Vi har städat stenhårt i föreningen och ser att resultatet är positivt, säger Johan Eriksson som tillägger "men vi får hela tiden kämpa".

På måndag har kommunstyrelsen frågan på bordet.

Tjänstemannaförslaget är att avslå ansökan mot bakgrunden att kreditprövning av föreningen visar på ekonomiska svårigheter under räkenskapsåret 1 maj 2016 till 30 april 2017 vilket gör att kreditrisken är hög, att det egna kapitalet för samma tid var förbrukat (underskottet var 1 365 362 kronor) och att inga lämpliga säkerheter finns.

Nu återstår att se vad politikerna säger i frågan.