Moderaternas partiledare Ulf Kristersson höll i lördags sitt sommartal i Ugglans park i sin hemstad Strängnäs. Pendlarorten Strängnäs – som enligt Statistiska Centralbyrån faktiskt räknas som en landsbygdskommun – lyfte Kristersson fram som ett exempel på att Sverige är mycket större än Stockholm.

Till skillnad från regeringen, som infört både flygskatt och en årlig automatiserad skattehöjning på bensin och diesel talar Kristersson om att den politiska uppgiften ligger i att skapa goda förutsättningar för att leva, bo och driva företag utanför storstäderna. Så kan hela Sverige växa av egen kraft.

”Geografi var inte mitt allra bästa ämne, men i ett ovanligt avlångt land i norra Europas utkant är det en otroligt dålig idé att begränsa eller beskatta just rörlighet.”

Det perspektivet, om regeringskansliets makt ska få breda ut sig, eller om människor och företag över hela Sverige ska få rättvisa möjligheter att själva göra sina egna val och skapa jobb och värden, utgör en skiljelinje mellan vänster och höger. Kristersson har helt rätt när han vänder sig mot flygskatten och den ”överindexering” som gör att bränsleskatten varje år höjs betydligt snabbare än inflationen. Det är inte rimligt att glesbygdsbor med små marginaler men ett stort behov av transporter får bära bördan när regeringen satsar på symboliska åtgärder med få eller inga effekter på klimatet.

Moderatledaren talade vidare om statens grundläggande funktioner – och att medborgarna måste kunna lita på att staten står för sin del av samhällskontraktet – i hela Sverige. ”Av alla nya offentliga utgifter som den här regeringen ligger bakom, så har bara tre procent gått till polisen.”

Kristersson har rätt i att även detta är en felaktig prioritering.

På ledarplats i NSD (9/6) skriver Olov Abrahamsson samtidigt uppskattande om de rödgröna statsrådens många resor över landet och regeringens ”Hela Sverige”-paket: ”Stefan Löfven ser och uppmärksammar behoven i hela landet på ett helt annat sätt än sin företrädare på statsministerposten.”

Det är i och för sig inte fel att satsa på sådant som statliga utlokaliseringar, lokala servicecenter och utbyggnad av bredband. Men nyttan av dessa satsningar riskerar samtidigt att förtas om regeringens politik i övrigt är landsbygdsfientlig.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har infört både flygskatt och en årlig automatiserad skattehöjning på bränsle, vilket missgynnar landsbygden. Det gör även den kommande kilometerskatten på lastbilstransporter och de konkurrensnackdelar som det svenska skogsbruket och gruvnäringen pådyvlats.