Stefan Lövens regering utmärker sig på flera sätt, inte minst när det kommer till att attackera de svenska företagen, stora som små.

Nyligen presenterades en utredning om att göra om de så kallade 3:12-reglerna. Om utredningens förslag blir verklighet kommer svenska småföretag att påtvingas en skattehöjning på närmare fem miljarder kronor.

I utredningen föreslås bland annat att skattesatsen för utdelningar och kapitalinkomster inom de så kallade gränsbeloppen ska höjas. Dessutom ska en större andel av företagarens inkomst beskattas som tjänsteinkomst, vilken har en betydligt högre skattenivå. Utredningen föreslår att skattesatsen på utdelning av kapitalvinst ska höjas från 20 till 25 procent, trots att genomsnittet i omvärlden ligger på 17 procent.

Utredningen föreslår också att den så kallade förenklingsregeln - att du som företagare enligt schablon räknar ut ditt gränsbelopp – ska sänkas kraftigt. Förenklingsregeln användas i dag av omkring 70 procent av alla småföretag.

Regeringen hävdar att den vill reformera regelsystemet för att komma åt höginkomsttagare som startar företag för att undvika att betala höga skatter. Det är riktigt att ett sådant problem existerar, men det motiverar inte att kollektivt bestraffa alla landets företagare.

Regeringens förhoppning om att skattehöjningarna ska dra in 5 miljarder kronor är dessutom alltför optimistisk. Med högre skatter och krångliga regler tenderar företagandet att minska. Det är viktigt för företagarna att veta vilka förutsättningar som gäller långsiktigt på den svenska marknaden för att de ska våga anställa och investera.

Globaliseringen innebär stora utmaningar för de svenska företagen. Högre skatter och ökat regelkrångel gör det svårare att konkurrera på den internationella marknaden. Regeringen måste begripa att ytterligare bördor på företagen får konsekvenser på lång sikt.

Fyra av fem jobb skapas i småföretag. Endast genom fler företag och de jobb som dessa skapar bygger vi upp en sund skattebas. Om regeringen har behov av ökade skatteintäkter bör den istället försöka förbättra företagarklimatet och underlätta för småföretagen att växa.

I det läge Sverige befinner sig finns det varken tid eller plats för populistiska och företagarfientliga utspel från regeringen. Den bör i stället underlätta för duktiga entreprenörer - såväl svenska som utländska - att starta och långsiktigt driva sina företag i Sverige. Med regeringens många företagarfientliga förslag riskerar framtidens jobbskapare att skrämmas bort eller lägga ned. Och när detta sker kommer även välfärden att urholkas.

Adam Rydström,

företagarombudsmannen, Den Nya Välfärden

Mattias Holmström,

kommunikationsansvarig, Den Nya Välfärden