I januari 2017 lovade regionledningen att inom två år bli oberoende av hyrpersonal, bland annat genom ett samarbete med andra regioner/landsting som hade likartade problem. Ingenting pekar på att det löftet skulle vara på väg att uppfyllas.

Under fjolåret slogs tvärtom ett nytt kostnadsrekord för Region Norrbotten: 300 miljoner kronor för inhyrd personal. Och beroendet av hyrläkare och hyrsjuksköterskor har under våren bara blivit värre och värre, som framgår i Kuriren (12/6).

Den rödgröna regionledningen försöker gå i en riktning men halkar i stället åt det motsatta hållet.

Inte heller bidrar det till möjligheten att rekrytera fast personal, när regionen från den 1 oktober inför hyrstopp för alla grundutbildade sjuksköterskor. Det betyder att norrbottningarna får vänta längre på vård och att färre sjuksköterskor tvingas göra ännu mer.