Det är mer än tio år sedan Johan Westerberg gjorde lumpen på stridsvagnskompaniet i Boden. Nu står han här igen, inkallad för att göra sin plikt under drygt tre veckor i en stor krigsförbandsövning, Vintersol.

– Det är litet blandade känslor, det känns kul och jobbigt och spännande, säger Johan Westerberg som jobbar med rekrytering i Stockholm i det civila livet.

Han säger att hans arbetsgivare har visat förståelse för att han kallats in. Till det roliga hör att träffa gamla lumparkompisar.

Artikelbild

| Gröna kläder. Urban Broström står bakom disken och delar ut kläder och persedlar till de inkallade soldaterna, här är det Markus Wall från Stockholm som kvitterar.

– Ja, det är väldigt kul, det är uppskattningsvis 20-30 personer som jag gjort lumpen med så det är kul, säger Johan Westerberg.

Madelene Nagy gjorde lumpen för tio år sedan på P7 i Revingehed i Skåne och jobbar numera på en förskola. Hon berättar att det är första gången som hon är i Boden. Hon blev förvånad när hon fick inkallelseordern tidigare i höst.

– Jag trodde först inte på det, jag visste att man infört det men jag trodde inte att jag skulle bli inkallad, säger Madelene Nagy.

– Det ska bli spännande, jag upplevde värnpliktstiden som en rolig period, fortsätter hon.

Artikelbild

| Plikten framför allt. Markus Lindblom är bosatt i Aten, Grekland men tvekade inte att resa till Boden för att göra repmånad. "Det känns självklart att göra det" säger han.

Värnplikten tillbringade hon i stridsfordon 90, hon skötte radarn tillsammans med en annan soldat. Arbetskamraterna på förskolan är nyfikna.

– De blev också litet chockerade när de fick höra att jag kallats in. De vill höra allt om det när jag kommer tillbaka, säger Madelene Nagy.

Artikelbild

| Övar hel bataljon. Regementschef Mikael Frisell, till höger, berättar att det är första gången på många år som samtliga personalkategorier genomför en övning med hel bataljon. Försvarsminister Peter Hultqvist besökte regementet för att prata med de nyinryckta repgubbarna.

Försvarsminister Peter Hultqvist är på plats och han frågar särskilt de inkallade soldaterna hur de reagerat på inkallelsen.

– Det handlar också om hur samhället i övrigt ser på den här typen av verksamhet, om man har en positiv syn ifrån arbetsgivare. Det är väldigt viktigt för att underlätta den här typen av verksamhet och även för att underlätta kommande värnpliktsutbildning.

Artikelbild

| Blandade känslor. Johan Westerberg jobbar med rekrytering i Stockholm. Nu ska han göra repmånad på stridsvagnskompaniet. "Det är litet blandade känslor, det känns kul och jobbigt och spännande" säger han.

Jag upplever att det skett en förändring i attityden i samhället, säger Peter Hultqvist.

Försvarsministern vill inte kommentera uppgifter i Svenska Dagbladet att ÖB pekar ut fördelar med ett svenskt Natomedlemskap i ett underlag till regeringen.

– Försvarsmakten har på sin hemsida och på Twitter menat på att det här har feltolkats och förstorats upp på ett sätt som inte är rimligt, med anledning av det har jag ingen anledning ge några ytterligare kommentarer. Regeringens linje vad gäller den militära alliansfriheten ligger fast, säger Peter Hultqvist.