I studien från Uppsala universitet intervjuades 20 kvinnliga och 20 manliga ledamöter i höstas. Tre fjärdelar av kvinnorna uppger att de blivit utsatta för förlöjliganden, där exempelvis deras kompetens ifrågasätts. Flera av männen vittnar också om att kvinnor utsätts för detta, medan bara "ett fåtal" av männen säger sig vara utsatta.

En lika hög andel av kvinnorna säger också att de utsatts för osynliggöranden och upplevelser av att deras inlägg inte får samma tyngd i debatten. Bara ett par av männen säger sig ha utsatts för samma sak.

Flera av kvinnorna säger sig också ha objektifierats, bland annat genom att deras utseende och kläder kommenteras i irrelevanta sammanhang. Även vissa av männen säger sig ha utsatts för samma sak.

Två kvinnor uppger att de blivit tagna på rumpan, båda gångerna av äldre manliga ledamöter. En man säger att en äldre kvinna tagit honom i skrevet.

Men generellt känner sig de intervjuade ganska nöjda med arbetsmiljön och arbets- och debattklimatet i både kammaren, utskotten och den egna riksdagsgruppen.

Studien har nu offentliggjorts av riksdagen.