När sommaren är här ökar vår förbrukning med att vattna gräset, fylla pooler och tvätta bilar för att nämna några exempel.

För tillfället är det ingen akut vattenbrist i Bodens kommun men kommunen uppmanar ändå till att invånarna tänker framåt och börjar spara vattnet redan nu för att det inte ska bli ett problem längre fram i sommar.

Bodens kommun har redan genomfört en del åtgärder på ledningsnätet genom att leta läckage samt laga dessa. Många av läckorna har kommit in via tips från allmänheten. Även vid vattenverket har åtgärder genomförts för att möta den ökade förbrukningen som en varm och torr sommarperiod innebär.

Förra året drabbades sydöstra Sverige med Öland och Gotland, men också stora delar av övriga landet, av vattenbrist efter ett par torra år. Det föranledde att många kommuner fick vidta åtgärder som till exempel bevattningsförbud.

I år har drygt 25 kommuner redan infört, sannolikt tillfälliga, bevattningsförbud och ytterligare ett 70-tal kommuner har gått ut med uppmaningar till invånarna om att vara försiktiga med vattenanvändningen, uppger branschorganisationen Svenskt vatten. I det flesta fallen handlar detta inte om att grundvattennivåerna är ovanligt låga eller att det är "brist" på vatten. Orsaken är att flera vattenverk ligger nära sin tekniska maxkapacitet för att producera vatten. Bakgrunden är den ovanligt varma och torra månaden maj som lett till att vattenförbrukningen är högre än normalt.